Re-integratie

Werk aanpassen kan op vele manieren: aanpassing van de werkplaats, van de taakinhoud en van de arbeidstijd en zelfs van de arbeidsorganisatie. De nieuwe wetgeving verplicht je werkgever re-integratie van langdurig zieke collega‘s met je te bespreken in het sociaal overleg.Voorbeelden uit de praktijk

 

Aandachtspunten bij de scan

Behoud van werk en werknemers  

 • Er is een analyse van het personeelsverloop (omvang, redenen,...).
 • Er is een leeftijdspyramide van het personeel.
 • Er is een voorbereiding op het vertrek van werknemers. 
 • Er is een procedure om de kennis van het personeel te verankeren. 

 

Re-integratie  

 • Men maakt gebruik van maatregelen om werknemers na arbeidsongeval of langdurige ziekte te re-integreren.
 • Er zijn mogelijkheden tot aanpassing van de werkplaats. 
 • Er zijn mogelijkheden tot aanpassing van de taakinhoud.
 • Er zijn mogelijkheden tot aanpassing van de arbeidstijd.
 • Er zijn mogelijkheden tot aanpassing van de arbeidsorganisatie. 
 • Er is een re-integratieprotocol.
 • Er is een re-integratieprocedure.

 

Onze ondersteuning bij de scan 

Instrumenten

 

Wettelijk kader

 • wetgeving over re-integratie van arbeidsongschikte werknemers
 • CAO 104 over het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers
 • de wetgeving over psychosociale risico's

 

Onze diversiteitsconsulenten helpen jou hierbij 

Elk gewest heeft één of meer diversiteitsconsulenten. Zij helpen jou hierbij, in afstemming met je beroepssecretaris.

Onze consulenten maken je wegwijs in de wetgeving, en maken samen met jou een analyse en werken een voorstel van plan van aanpak uit voor op het CPBW.

Hun contactgegevens vind je hier.
 

Lees ook